Update: Coalitie-besprekingen

Actuele stand van zaken Coalitie-besprekingen
De Liberalen en P21 – de coalitiepartners gedurende de afgelopen bestuurstermijn – hebben op 4 juni besloten met elkaar te gaan praten over een eventuele nieuwe coalitie. CDA had zich kort hiervoor voor de tweede achtereenvolgende keer teruggetrokken. Eerst uit de besprekingen met P21, daarna uit de besprekingen met De Liberalen. Een belangrijk breekpunt in beide gevallen was het verschil van mening over de bestuurscultuur.

Bunnik moet bestuurd worden
Bunnik moet ook de komende jaren bestuurd worden, en De Liberalen willen – uiteraard – hun verantwoordelijkheid nemen om daarin een rol van betekenis te spelen. De gesprekken met P21 zullen plaatsvinden onder leiding van de heer Hoekema, die recent ook heeft opgetreden als verkenner.

Wat voorafging
Na de verkiezingen in maart jl., met als grote winnaar P21, zijn P21 en CDA medio mei tot de conclusie gekomen dat zij er samen niet uitkwamen. Kort daarop hebben De Liberalen geprobeerd het met CDA eens te worden. Enkele dagen daarna stopte CDA – enigszins abrupt – ook deze besprekingen.

Zodra we nieuws hebben houden we u daarvan op de hoogte.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.