VVD en D66 zelfstandig verder

De afdelingen Bunnik van de VVD en D66 hebben zelfstandig meegedaan aan de GR2022 (Gemeenteraadsverkiezingen 2022) en daarbij ieder 3 zetels behaald. Samen behaalden zij 6 zetels, een winst van 2 zetels! Opgeteld het aantal stemmen waren beiden tezamen zelfs de grootste partij geweest! Deze website van De Liberalen zal…

lees verder…

Coalitieakkoord ondertekend, wethouders geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 hebben P21 en De Liberalen het coalitieakkoord ondertekend en aan de raad gepresenteerd. Het gaat, net als vier jaar terug, weer om een akkoord op hoofdlijnen. Dit houdt voor de toekomst alle mogelijkheden open om in te spelen op de veranderende wereld en wisselende…

lees verder…

Coalitieakkoord ‘Samen de uitdagingen aangaan’

Trots presenteren De Liberalen het behaalde coalitieakkoord. In een aantal opbouwende gesprekken met P21 zijn we tot dit gezamenlijke akkoord gekomen. In ons verkiezingsprogramma hebben we al laten weten dat er voor ons een aantal belangrijke punten zijn: Leefbare en levensvatbare dorpen Zorg, gezondheid, onderwijs Klimaat en duurzaamheid Wonen Werken…

lees verder…

Update: Coalitie-besprekingen

Actuele stand van zaken Coalitie-besprekingen De Liberalen en P21 – de coalitiepartners gedurende de afgelopen bestuurstermijn – hebben op 4 juni besloten met elkaar te gaan praten over een eventuele nieuwe coalitie. CDA had zich kort hiervoor voor de tweede achtereenvolgende keer teruggetrokken. Eerst uit de besprekingen met P21, daarna…

lees verder…

Coalitiebesprekingen met het CDA

De fractie van De Liberalen heeft besloten om in gesprek te gaan met het CDA over de vorming van een coalitie. Dit besluit volgt op de conclusie van verkenner Jan Hoekema dat er bij P21 en het CDA geen behoefte bestaat aan verdere gesprekken. De Liberalen nemen daarmee hun verantwoordelijkheid,…

lees verder…

Raadsleden geïnstalleerd, fractieassistenten benoemd

Tijdens de raad van 29 maart 2018 zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Op de foto zijn drie van de vier raadsleden van De Liberalen te zien: Frans Pouw, Winny Toersen en Jorrit Eijbersen. Fractievoorzitter Hein Hoitink was helaas verhinderd.

Naast de zeventien raadsleden werden ook vier fractieassistenten benoemd. Voor De Liberalen betreft het Fred Schenk en Marijn de Vries. Omdat Marijn niet op de kandidatenlijst stond, zijn tijdens de raad zijn geloofsbrieven onderzocht. Hierna konden alle vier de fractieassistenten benoemd worden.

Allemaal veel succes de komende periode.

Foto’s: gemeente Bunnik