Coalitieakkoord ondertekend, wethouders geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 hebben P21 en De Liberalen het coalitieakkoord ondertekend en aan de raad gepresenteerd. Het gaat, net als vier jaar terug, weer om een akkoord op hoofdlijnen. Dit houdt voor de toekomst alle mogelijkheden open om in te spelen op de veranderende wereld en wisselende…

lees verder…

Coalitieakkoord ‘Samen de uitdagingen aangaan’

Trots presenteren De Liberalen het behaalde coalitieakkoord. In een aantal opbouwende gesprekken met P21 zijn we tot dit gezamenlijke akkoord gekomen. In ons verkiezingsprogramma hebben we al laten weten dat er voor ons een aantal belangrijke punten zijn: Leefbare en levensvatbare dorpen Zorg, gezondheid, onderwijs Klimaat en duurzaamheid Wonen Werken…

lees verder…

Update: Coalitie-besprekingen

Actuele stand van zaken Coalitie-besprekingen De Liberalen en P21 – de coalitiepartners gedurende de afgelopen bestuurstermijn – hebben op 4 juni besloten met elkaar te gaan praten over een eventuele nieuwe coalitie. CDA had zich kort hiervoor voor de tweede achtereenvolgende keer teruggetrokken. Eerst uit de besprekingen met P21, daarna…

lees verder…

Coalitiebesprekingen met het CDA

De fractie van De Liberalen heeft besloten om in gesprek te gaan met het CDA over de vorming van een coalitie. Dit besluit volgt op de conclusie van verkenner Jan Hoekema dat er bij P21 en het CDA geen behoefte bestaat aan verdere gesprekken. De Liberalen nemen daarmee hun verantwoordelijkheid,…

lees verder…

Raadsleden geïnstalleerd, fractieassistenten benoemd

Tijdens de raad van 29 maart 2018 zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Op de foto zijn drie van de vier raadsleden van De Liberalen te zien: Frans Pouw, Winny Toersen en Jorrit Eijbersen. Fractievoorzitter Hein Hoitink was helaas verhinderd.

Naast de zeventien raadsleden werden ook vier fractieassistenten benoemd. Voor De Liberalen betreft het Fred Schenk en Marijn de Vries. Omdat Marijn niet op de kandidatenlijst stond, zijn tijdens de raad zijn geloofsbrieven onderzocht. Hierna konden alle vier de fractieassistenten benoemd worden.

Allemaal veel succes de komende periode.

Foto’s: gemeente Bunnik

Duiding verkiezingsuitslag

Stemmen per partijSpreektekst openbare vergadering van de gemeenteraad van Bunnik op 29 Maart 2018

Voorzitter,
Tsja, in alle eerlijkheid had ik acht dagen geleden niet kunnen bevroeden dat ik vanavond in de Raad mijn maidenspeech als raadslid zou houden. Maar c’est la vie, zo is het leven. De kiezer heeft gesproken. Natuurlijk zijn wij dankbaar voor de bijna tweeduizend stemgerechtigden die hun vertrouwen aan De Liberalen hebben gegeven. En wij kunnen u beloven dat wij dit vertrouwen van onze kiezers niet zullen beschamen.

Niettemin was voor De Liberalen de verkiezingsuitslag een pijnlijke verrassing. Een onverwacht verlies; we hadden meer verwacht. Laat een ding duidelijk zijn, voor onze collega-fracties en voor onze inwoners, we zijn teleurgesteld, niet verbitterd of zuur. En we gaan ook niet bij de pakken neer zitten. Want wij liberalen buigen bij winst bescheiden het hoofd, maar rechten blijmoedig en optimistisch de rug bij verlies. We feliciteren P21 als voormalig coalitiepartner met hun overwinning. Het voelt enigszins wrang dat zij wel lijken te worden beloond door de kiezer, en wij naar onze mening geen loon naar werken hebben gekregen. Klaarblijkelijk hebben wij onvoldoende voor het voetlicht weten te brengen dat wij de stabiliteit en rust hebben gebracht om het coalitieakkoord te verwezenlijken. Ook onze felicitaties voor het CDA. Zij hebben de afgelopen jaren goede oppositie gevoerd en in de laatste weken een mooie campagne gehad. lees verder…