Coalitieakkoord ‘Samen de uitdagingen aangaan’

Trots presenteren De Liberalen het behaalde coalitieakkoord. In een aantal opbouwende gesprekken met P21 zijn we tot dit gezamenlijke akkoord gekomen. In ons verkiezingsprogramma hebben we al laten weten dat er voor ons een aantal belangrijke punten zijn:

  1. Leefbare en levensvatbare dorpen
  2. Zorg, gezondheid, onderwijs
  3. Klimaat en duurzaamheid
  4. Wonen
  5. Werken
  6. Mobiliteit
  7. Landschap en recreatie
  8. Orde en veiligheid
  9. Bestuurlijke zelfstandigheid en gemeentelijke samenwerking
  10. Financi├źn

Al deze punten zijn terug te vinden in het coalitieakkoord. Onder “Energietransitie en duurzaamheid” gaan we in op klimaat en duurzaamheid en mobiliteit en bij “Ruimte en wonen” koppelen we leefbare en levensvatbare dorpen aan wonen. Ook verbetering van het groenonderhoud, een punt waar De Liberalen al jaren voor strijden, is in het coalitieprogramma opgenomen. Daarnaast zijn de verkiezingsprogramma’s van P21 en De Liberalen onderdeel van het coalitieakkoord.

Het is een akkoord op hoofdlijnen, waardoor er de komende periode ook genoeg mogelijkheden zijn voor samenwerking met de oppositie. Alle onderwerpen die niet in het coalitieakkoord staan zijn “vrije onderwerpen” waar de gemeenteraad met wisselende meerderheden over kan besluiten.

Tot slot vragen we in het coalitieprogramma nadrukkelijk om aanvullende vormen van democratie en burgerparticipatie. Met daarbij de opdracht aan het college om bij wijzigingen van bestemmingsplannen op voorhand duidelijke kaders van de raad te vragen. Het is vervolgens aan ons als De Liberalen en aan de rest van de raad om daar gericht de omwonenden op te zoeken.

Bijlage: Coalitieakkoord Bunnik 2018-2022 ‘Samen de uitdagingen aangaan’

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.