Coalitiebesprekingen met het CDA

PersberichtDe fractie van De Liberalen heeft besloten om in gesprek te gaan met het CDA over de vorming van een coalitie. Dit besluit volgt op de conclusie van verkenner Jan Hoekema dat er bij P21 en het CDA geen behoefte bestaat aan verdere gesprekken. De Liberalen nemen daarmee hun verantwoordelijkheid, hoewel een rol in de oppositie meer voor de hand had gelegen. Fractievoorzitter Hein Hoitink: “We vinden het erg jammer dat CDA en P21 de afgelopen twee maanden niet nader tot elkaar gekomen zijn. Een coalitie tussen die twee partijen doet namelijk het meeste recht aan de uitslag van de verkiezingen.

De uitslag van de verkiezingen is ook de reden waarom De Liberalen nu in eerste instantie in gesprek willen met het CDA en niet met P21, zoals verkenner Hoekema aanbeveelt. Hein Hoitink: “We hebben de afgelopen periode samen met P21 het college gevormd, maar we zijn we daar, in tegenstelling tot P21, door onze kiezers niet voor beloond. De boodschap van onze kiezers is duidelijk: Zoek een andere partner. Verder heeft P21 nu tweemaal zoveel zetels als De Liberalen en dat maakt de vorming van een evenwichtige coalitie vrijwel onmogelijk. En het verschil met het CDA is slechts één zetel. Daarmee is sprake van gelijkwaardigheid en dat is goed voor de stabiliteit van een te vormen college.

De Liberalen vinden het in het belang van Bunnik en haar inwoners dat er snel een nieuw college wordt geïnstalleerd.

Eén reactie

  1. Leo Asperen, van

    Het CDA zal wel even moeten omschakelen geen oppositiepartij meer te zijn, maar nu verbindend. Zowel intern als extern. Dat moet lukken! Ik wens Leny daarmee veel succes en heb het volste vertrouwen in haar capaciteiten om dat te bereiken. Zoals Hein het zeer juist heeft aangegeven, om samen met het CDA te komen tot een evenwichtige coalitie en stabiliteit in de Gemeenteraad.

Reageren is niet mogelijk