Duiding verkiezingsuitslag

Stemmen per partijSpreektekst openbare vergadering van de gemeenteraad van Bunnik op 29 Maart 2018

Voorzitter,
Tsja, in alle eerlijkheid had ik acht dagen geleden niet kunnen bevroeden dat ik vanavond in de Raad mijn maidenspeech als raadslid zou houden. Maar c’est la vie, zo is het leven. De kiezer heeft gesproken. Natuurlijk zijn wij dankbaar voor de bijna tweeduizend stemgerechtigden die hun vertrouwen aan De Liberalen hebben gegeven. En wij kunnen u beloven dat wij dit vertrouwen van onze kiezers niet zullen beschamen.

Niettemin was voor De Liberalen de verkiezingsuitslag een pijnlijke verrassing. Een onverwacht verlies; we hadden meer verwacht. Laat een ding duidelijk zijn, voor onze collega-fracties en voor onze inwoners, we zijn teleurgesteld, niet verbitterd of zuur. En we gaan ook niet bij de pakken neer zitten. Want wij liberalen buigen bij winst bescheiden het hoofd, maar rechten blijmoedig en optimistisch de rug bij verlies. We feliciteren P21 als voormalig coalitiepartner met hun overwinning. Het voelt enigszins wrang dat zij wel lijken te worden beloond door de kiezer, en wij naar onze mening geen loon naar werken hebben gekregen. Klaarblijkelijk hebben wij onvoldoende voor het voetlicht weten te brengen dat wij de stabiliteit en rust hebben gebracht om het coalitieakkoord te verwezenlijken. Ook onze felicitaties voor het CDA. Zij hebben de afgelopen jaren goede oppositie gevoerd en in de laatste weken een mooie campagne gehad.

Voorzitter,
De Liberalen vinden dat bij de vorming van de coalitie recht moet worden gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. Daarbij wil ik nadrukkelijk aangeven dat De Liberalen niet zijn gehecht aan het pluche. Wij weten als bestuurderspartij immers uit ervaring dat regeren niet altijd pluche is, geen luxe en comfort, het is veelal een spijkerbed.

De Liberalen hebben in de fractie uitvoerig over de uitslag gesproken. Wij zijn eensluidend tot de conclusie gekomen dat wij er nu voor kiezen in de oppositie gaan. Wij willen tijd nemen om ons te bezinnen en te heroriënteren. Gevoelsmatig is dit voor De Liberalen een ongemakkelijke conclusie, omdat wij oprecht vinden dat wij de afgelopen acht jaar deze gemeente naar eer en geweten bestuurd hebben. En liberalen lopen nooit weg voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ook terwijl wij maar al te goed weten dat goed en degelijk bestuur niet altijd wordt beloond. De kiezer is soeverein. En dat is fact of life, dat is de harde kant van het politiek metier.

Voorzitter,
De uitdaging waar Bunnik voor staat – invulling geven aan de Uitvoeringsstrategie – is geen sinecure. Daarom hebben wij de informateur meegegeven dat het voor Bunnik belangrijk is dat er een stabiel bestuur komt. Daarbij bedoelen wij niet perse een getalsmatig breed bestuur, maar daarmee bedoelen wij een coalitie waarbij sprake is van een groot onderling vertrouwen en de nadrukkelijke wens om een gemeenschappelijk doel na te streven. Collegiale samenwerking is daarbij essentieel. Dit klinkt wellicht als een cliché, maar een goed en evenwichtig team smeden is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Voorzitter,
Nogmaals, wij vinden dat recht moet worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. CDA en P21 winnen, De Liberalen verliezen. Een driepartijen-coalitie – waar in de wandelgangen wel eens over gesproken is – is nadrukkelijk geen optie voor De Liberalen. Daar hebben we meerdere argumenten voor. In de eerste plaats zouden onze inwoners dit niet begrijpen: waarom zou je dan als inwoner in de toekomst nog gaan stemmen, als je stem toch op een grote hoop wordt gegooid. Ten tweede is een oppositie essentieel voor een goedwerkende democratie. Macht heeft tegenmacht nodig. Een derde punt is dat je hiermee het maatschappelijke debat monddood maakt. En tot slot vervul je als oppositiepartij een essentiële vluchtheuvelrol. Want naar welke partij kunnen inwoners nog stappen als ze zich niet door het college gehoord en erkend voelen?
Dit is ook grosso modo de reden dat wij tegen een raadsbreed gedragen raadsakkoord zijn, omdat wij als oppositiepartij ons niet bij voorbaat willen binden. Dat maakt het oppositie voeren namelijk moeilijker. Wij conformeren ons alleen aan de strategische agenda, de motie en de uitvoeringsagenda. Daar hebben we geen raadsprogramma voor nodig.

Kortom, voorzitter, in ons openbaar bestuur is er moed voor nodig om op te staan en te besturen, maar er is net zoveel moed voor nodig om te gaan zitten en luisteren, om oppositie te voeren. En op die manier een bijdrage te leveren aan de toekomst van Werkhoven, Odijk en Bunnik.

Voorzitter,
Ik rond af. Verantwoordelijkheid krijgen is één ding, er ook daadwerkelijk iets mee doen een ander. De Liberalen wensen onze collega-fracties en de informateur veel succes en wijsheid toe bij de totstandkoming van een nieuwe coalitie en een nieuw college.

Met vriendelijke groet,

Jorrit Eijbersen
Gemeenteraadslid De Liberalen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.