Fractie

Hein Hoitink

Fractievoorzitter
telefoon: 06 - 51 15 56 29
Profile
Woordvoerder:
• Algemeen & strategie
• Financiën (tweede woordvoerder)
• Zorg & welzijn
• Milieu (tweede woordvoerder)
• Odijk-West
• Woningbouw Werkhoven
• Toekomstagenda
• Bezuinigingen (het proces)

Jan Buzepol

raadslid
telefoon: 030 - 65 71 380
Profile
Woordvoerder:
• Verkeer & vervoer
• Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting
• Dorpshart Bunnik
• Economie (tweede woordvoerder)
• Financiën (dekkingsmiddelen)
• Burger & bestuur

Fred Schenk

raadslid
telefoon: 06-58863803
Profile
Woordvoerder:
• Financiën
• Openbare orde en veiligheid
• Sport
• Economie (i.h.b. participatie / werkgelegenheid)
• Gemeenschappelijke regelingen (tweede woordvoerder)

Klaas Maijer

raadslid
telefoon: 06-50578147
Profile
Woordvoerder:
• Zorg & welzijn
• Openbare ruimte (leefomgeving)
• Milieu
• Gemeenschappelijke regelingen
• Recreatie
• Verkeer (fietsen)
• Onderwijs

Frans Pouw

raadslid
telefoon: 06-12585642
Profile
Woordvoerder:
• Economie (i.h.b. contact met ondernemers)
• Zorg & welzijn
• Cultuur & vrijwilligerswerk
• Toerisme
• Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting (tweede woordvoerder)

Reageren is niet mogelijk