Lijst 2, nummer 4: Fred Schenk

Fred SchenkDaarom ben ik raadslid

De gemeenteraad van Bunnik telt 15 leden. Waarom zijn zij raadslid geworden? Welke idealen of ambities hebben zij? Hoe ziet het werk van een raadslid eruit? Welke keuzes maken ze? De komende weken geven raadsleden zelf in deze serie een inkijk in hun functie. Als zesde Fred Schenk van De Liberalen.

Waarom raadslid? Het is leuk en leerzaam. Dat het tijdrovend is neem je dan al snel voor lief. Bovendien kan je echt iets bereiken voor de mensen, organisaties en bedrijven om je heen. Zo heb ik mij afgelopen periode bijvoorbeeld ingezet voor de brandweer, de sportverenigingen en beter onderhoud van de straten. Groen is mooi, maar niet in de vorm van metershoog onkruid op de stoep, hockey verdiende het in ons sportbestel te worden opgenomen, kunstgras voor alle sportverenigingen blijft een speerpunt en onze brandweermannen en -vrouwen moeten hun belangrijke werk goed en veilig kunnen uitvoeren.

Ook zoek je als raadslid steeds naar slimme oplossingen. Bijvoorbeeld door samen te werken met raadsleden uit andere gemeenten, door goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat en door initiatieven te starten die ergens anders al succesvol zijn. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief zijn de ‘gratis’ zonnepanelen die ik ook in onze gemeente zou willen invoeren: CO2-besparing én lagere lasten, zonder dat het onze gemeente (veel) kost. Want De Liberalen staan bekend om ons verantwoorde financiële beleid.

Dankzij gesprekken die wij als raadsleden met regio, provincie en rijk hebben, weten we dat er genoeg uitdagingen op ons af komen de komende raadsperiode. We wonen in een schitterende gemeente, hoe houden we alle voorzieningen op peil, behouden we het groene en dorpse karakter en helpen we bij het oplossen van de enorme vraag naar woningen die de komende jaren op ons af komt. Hoogbouw past maar zeer beperkt in onze gemeente, daar hebben we goede en slechte voorbeelden van gezien. Aangezien ik ook het groen binnen de kernen wil behouden is er de komende periode weer genoeg puzzelwerk voorhanden.

Interesse om raadslid te worden of gewoon zin om het gesprek aan te gaan? Neem dan vooral contact op.

En het allerbelangrijkste: ga stemmen op 21 maart 2018.

Fred Schenk

Dit bericht is eerder verschenen in het Bunniks Nieuws van 18 oktober 2017

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.