Lijst 2, nummer 1: Hein Hoitink

Daarom ben ik raadslid!

In de jaren negentig was ik actief in verschillende bewonersgroep, die zich bezig hielden met de verkeersproblematiek in en rondom Bunnik. Eén van die groepen richtte zich bijvoorbeeld op de plannen om dwars door Bunnik een hogesnelheidslijn aan te leggen. Het viel me toen op dat er sprake was van goede samenwerking tussen deze bewonersgroepen en de gemeente. Het gemeentebestuur stond open voor ideeën en initiatieven vanuit de inwoners. En dat is gelukkig nog steeds zo. Samen opkomen voor de leefbaarheid van Bunnik was de gemeenschappelijke drijfveer, ook voor mij persoonlijk.

Vanuit diezelfde motivatie ben ik in 2002 voor D66 actief geworden in de gemeentepolitiek. Hoewel overtuigd D66-lid heb ik partij nooit als doel op zich gezien, maar als middel om te besturen en de gemeenschap te dienen. Toen in de praktijk bleek dat VVD en D66 over de Bunnikse belangen vrijwel hetzelfde dachten, en de samenwerking in de gemeenteraad vruchtbaar bleek, was de stap naar de oprichting van een gemeenschappelijke partij ‘De Liberalen’ dan ook gemakkelijk gezet. Door deze krachtenbundeling kwamen we in 2010 vanuit de oppositie in het college en leveren sindsdien met wethouder Jorrit Eijbersen een essentiële bijdrage aan het gemeentebestuur. D66 en de VVD delen daarbij het liberalisme als inspiratiebron en staan voor het behoud van het dorpse karakter van de gemeente.

De kern van het raadswerk bestaat uit het afwegen van belangen en op basis daarvan tot besluiten komen. Het algemeen belang weegt daarbij vaak zwaarder dan het individuele belang, maar niet altijd. Dit betekent dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen. je rug recht houden is dan ook een onmisbare eigenschap voor een raadslid. Ik prijs mij gelukkig dat ik deel mag uitmaken van een fractie met mensen die van het sociaal liberale gedachtegoed, deze verantwoordelijkheid willen dragen.

Hein Hoitink

Dit bericht is eerder verschenen in het Bunniks Nieuws 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.