Meer huurwoningen in de vrije sector!

BouwplanDonderdag 25 januari heeft de gemeenteraad een amendement van onze fractie op de Woonvisie aangenomen. Het amendement stelt voor om het percentage te bouwen woningen in de vrije huursector te verhogen van 10% naar 30%. Hiermee komen er meer huurwoningen beschikbaar voor ouderen, die willen verhuizen naar een (kleiner) appartement, en voor jonge stellen die nog geen huis kunnen of willen kopen. Dit is goed voor Bunnik en voor de regio.

In het oorspronkelijke voorstel van wethouder Erika Spil (P21) dreigden met name jonge stellen (tweeverdieners) met kleine kinderen tussen wal en schip te vallen. Ze verdienen namelijk teveel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar kunnen ook niet kopen omdat ze vanwege tijdelijke arbeidscontracten geen hypotheek kunnen krijgen. Ook staat deze groep nog aan het begin van de loopbaanontwikkeling en weet men vaak nog niet waar, of bij wie, men over 5 jaar zal werken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vele promovendi, post docs, en medisch specialisten in opleiding, waaronder veel buitenlanders, die op het Science Park werken. Maar ook een stel van twee verpleegkundigen verdient al snel teveel voor in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Verder ontvangen De Liberalen regelmatig signalen van oudere inwoners, die hun eengezinswoning graag willen verkopen en om kleiner te gaan wonen in een (zorggeschikt) huurappartement, maar die in onze gemeente niets van hun gading kunnen vinden. Door ons amendement kan het aanbod aan huurappartementen worden vergroot. Deze ouderen laten bovendien een eengezinswoning achter, waardoor de doorstroming wordt bevorderd en de vergrijzing wordt tegengegaan. Dat is goed voor de vitaliteit van onze dorpen.

Het amendement werd aangenomen met steun van de fractie van P21. De fractie van het CDA stemde tegen. Wethouder Spil zegde toe het amendement te zullen uitvoeren.

Hein Hoitink

Fractievoorzitter De Liberalen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.