Motie geen windturbines in de gemeente Bunnik

Tijdens de Raadsvergadering van 4 maart jl. hebben De Liberalen een zogeheten ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ ingediend tegen windturbines in de gemeente Bunnik. Zoals Frans Pouw (fractievoorzitter De Liberalen) bij de indiening van de motie terecht opmerkte was het weliswaar ‘vreemd aan de orde van de dag’ maar niet vreemd aan de orde van de actualiteit. Betoogd is dat de Raad er is om de inwoners te vertegenwoordigen, dat dit bij uitstek een aangewezen kwestie is om dat te doen. De Liberalen zijn niet tegen windturbines als zodanig, maar in Bunnik passen ze niet! Het werd onlangs heel duidelijk dat er in Bunnik onvoldoende draagvlak voor windturbines is. Gewezen is o.a. op een recent gehouden petitie (> 900 ondertekenaars), inspraakavonden en het verslag daarover in ’t Groentje. Geluidsoverlast, zicht-overlast, verstoring van de natuur en landschappen, en uiteindelijk gezondheidsproblemen zijn aangevoerd als voornaamste redenen. Inwoners hebben aangegeven er nu al wakker van te liggen. Daar komt bij dat de opgave van het gemeentebestuur om natuur en landschappen zoveel mogelijk in stand te houden èn toch te werken aan de substantiële bouwopgave al complex genoeg is. Als je daarbij optelt het door Wethouder Heijmerink bevestigde feit dat er op dit moment nog maar 1 of misschien 2 zoekgebieden zijn (bij A12 en eventueel achter Werkhoven, richting t Goy) dan is het maar een kleine stap om te zeggen “als we die ook doorstrepen, dan is het verschil voor de Nederland marginaal.” Het verschil voor onze inwoners is daarentegen verre van marginaal. Die kunnen dan weer gerust gaan slapen. 

Zoals verwacht wilde P21 hier niet in mee gaan. Bunniks Belang steunde de motie wel. Wat het CDA ging doen was onzeker. Aan het einde van het debat gaf het CDA aan dat zij inmiddels wel veel herkenden in de argumenten van de motie, maar dat het nog onvoldoende was om die nu al als fractie te steunen. 
Uiteindelijk werd de motie afgestemd met 8 stemmen (incl. 1 x CDA) vóór en 9 tegen. Dit is natuurlijk jammer, maar De Liberalen zien het niet als een verlies. Het was een goede wake-up-call en het is nog lang geen gelopen race, tijdens de gesprekken in regionaal verband (RES/REP/IRP) kunnen niet zomaar toezeggingen gedaan worden op dit punt. De kwestie komt straks (in juli 2021) bij het Raadsdebat over de energietransitie nog uitgebreid aan de orde. 

Kortom, wordt vervolgd!

(p.s. Kort na deze Raadsvergadering ontvingen De Liberalen (en ook Bunniks Belang) bedankbrieven en steunbetuigingen van betrokken inwoners. Dat stellen we op prijs en sterkt ons om hiermee verder te gaan.)

Frans Pouw, fractievoorzitter

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.