Update: Coalitie-besprekingen

Actuele stand van zaken Coalitie-besprekingen De Liberalen en P21 – de coalitiepartners gedurende de afgelopen bestuurstermijn – hebben op 4 juni besloten met elkaar te gaan praten over een eventuele nieuwe coalitie. CDA had zich kort hiervoor voor de tweede achtereenvolgende keer teruggetrokken. Eerst uit de besprekingen met P21, daarna…

lees verder…

Lijst 2, nummer 6: Thies van den Berg

Waarom wil ik raadslid worden? In 2012 ben ik samen met mijn toenmalige vriendin vanuit Utrecht naar Bunnik verhuisd. Toen dacht ik nog dat het tijdelijk zou zijn… Tja. Na enkele jaren in Bunnik een woning te hebben gehuurd, besloten wij om ons in definitief te vestigen in deze gemeente. Inmiddels…

lees verder…

Lijst 2, nummer 5: Klaas Maijer

Daarom ben ik raadslid! In 2004 ben ik met mijn vrouw in het dorp Bunnik komen wonen. Een nieuwe woning in een nieuwe woonplaats; dan ook meteen maar mijn lang uitgestelde voornemen om lid te worden van D66 waarmaken. Van de plaatselijke politiek had ik in die tijd nog niets…

lees verder…

Lijst 2, nummer 3: Frans Pouw

Mijn motto is dichtbij en betrokken! Er is de komende jaren heel veel te doen in Bunnik. De gemeente Bunnik staat voor grote uitdagingen. Ik noem enkele belangrijke voorbeelden: in stand houden van de 3 vitale dorpen voor jong en oud, substantiële nieuwbouw, zoveel mogelijk vasthouden aan de zogeheten Bunnikse…

lees verder…

Lijst 2, nummer 2: Winny Toersen

Waarom wil ik raadslid worden? Die vraag houdt mij al even bezig. Al heel wat jaren ben ik lid van D66. Nog voor de start van De Liberalen heb ik al eens een tijdje met de toenmalige fractie meegedacht. Wat ik toen ontdekte, is hoe betrokken raadsleden zijn om met…

lees verder…

Lijst 2, nummer 1: Hein Hoitink

Daarom ben ik raadslid! In de jaren negentig was ik actief in verschillende bewonersgroep, die zich bezig hielden met de verkeersproblematiek in en rondom Bunnik. Eén van die groepen richtte zich bijvoorbeeld op de plannen om dwars door Bunnik een hogesnelheidslijn aan te leggen. Het viel me toen op dat…

lees verder…

Meer huurwoningen in de vrije sector!

Donderdag 25 januari heeft de gemeenteraad een amendement van onze fractie op de Woonvisie aangenomen. Het amendement stelt voor om het percentage te bouwen woningen in de vrije huursector te verhogen van 10% naar 30%. Hiermee komen er meer huurwoningen beschikbaar voor ouderen, die willen verhuizen naar een (kleiner) appartement,…

lees verder…