Begroting 2021 aangenomen (gemeenteraad van 5 november)

Wat de Bunnikse begroting betreft lukt het niet om deze voor 2020 en 2021 sluitend te krijgen en zien we een teruglopende Algemene Reserve. De vraag van De Liberalen is: hoe erg is dat helemaal? Vergeleken met tal van andere Nederlandse gemeenten valt het best mee in Bunnik. De Liberalen zijn positieve denkers, geen doemdenkers. Wij schromen niet om “gewoon de dingen te doen die gedaan moeten worden”, en wij zouden daartoe ook niet aan het coalitieakkoord willen tornen. De verhoging van de OZB vinden de Liberalen dan ook een slecht plan. Daarom hebben de Liberalen een motie ingediend. De motie houdt in dat zodra er een toereikende verbetering is van de rijksbijdragen aan onze gemeente de in de programma begroting opgenomen ozb-verhoging wordt teruggedraaid. Gelukkig is deze motie aangenomen.

Er is tevens een appèl gedaan op het college om zich in te spannen voor de invulling van de taakstelling op het sociaal domein; om niet met maatregelen te komen die inwoners uit onze gemeente rechtstreeks raken in het aanbod en de toegang tot voorzieningen. Het amendement van Bunniks Belang met betrekking tot de Oranjebuurt heeft de coalitie mee ingediend. Als Liberalen zijn we blij dat we nu kunnen doorpakken met de herinrichting van de Oranjebuurt. Het extra budget voor een geactualiseerd groenbeleid ondersteunen wij ook. 

We denken hiermee een begroting te hebben die ons nog steeds de mogelijkheden biedt om het groene, sociale en eigene van Bunnik te kunnen behouden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.