Coalitiebesprekingen met het CDA

De fractie van De Liberalen heeft besloten om in gesprek te gaan met het CDA over de vorming van een coalitie. Dit besluit volgt op de conclusie van verkenner Jan Hoekema dat er bij P21 en het CDA geen behoefte bestaat aan verdere gesprekken. De Liberalen nemen daarmee hun verantwoordelijkheid,…

lees verder…

Raadsleden geïnstalleerd, fractieassistenten benoemd

Tijdens de raad van 29 maart 2018 zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Op de foto zijn drie van de vier raadsleden van De Liberalen te zien: Frans Pouw, Winny Toersen en Jorrit Eijbersen. Fractievoorzitter Hein Hoitink was helaas verhinderd.

Naast de zeventien raadsleden werden ook vier fractieassistenten benoemd. Voor De Liberalen betreft het Fred Schenk en Marijn de Vries. Omdat Marijn niet op de kandidatenlijst stond, zijn tijdens de raad zijn geloofsbrieven onderzocht. Hierna konden alle vier de fractieassistenten benoemd worden.

Allemaal veel succes de komende periode.

Foto’s: gemeente Bunnik

Duiding verkiezingsuitslag

Stemmen per partijSpreektekst openbare vergadering van de gemeenteraad van Bunnik op 29 Maart 2018

Voorzitter,
Tsja, in alle eerlijkheid had ik acht dagen geleden niet kunnen bevroeden dat ik vanavond in de Raad mijn maidenspeech als raadslid zou houden. Maar c’est la vie, zo is het leven. De kiezer heeft gesproken. Natuurlijk zijn wij dankbaar voor de bijna tweeduizend stemgerechtigden die hun vertrouwen aan De Liberalen hebben gegeven. En wij kunnen u beloven dat wij dit vertrouwen van onze kiezers niet zullen beschamen.

Niettemin was voor De Liberalen de verkiezingsuitslag een pijnlijke verrassing. Een onverwacht verlies; we hadden meer verwacht. Laat een ding duidelijk zijn, voor onze collega-fracties en voor onze inwoners, we zijn teleurgesteld, niet verbitterd of zuur. En we gaan ook niet bij de pakken neer zitten. Want wij liberalen buigen bij winst bescheiden het hoofd, maar rechten blijmoedig en optimistisch de rug bij verlies. We feliciteren P21 als voormalig coalitiepartner met hun overwinning. Het voelt enigszins wrang dat zij wel lijken te worden beloond door de kiezer, en wij naar onze mening geen loon naar werken hebben gekregen. Klaarblijkelijk hebben wij onvoldoende voor het voetlicht weten te brengen dat wij de stabiliteit en rust hebben gebracht om het coalitieakkoord te verwezenlijken. Ook onze felicitaties voor het CDA. Zij hebben de afgelopen jaren goede oppositie gevoerd en in de laatste weken een mooie campagne gehad. lees verder…

Lijst 2, nummer 6: Thies van den Berg

Waarom wil ik raadslid worden? In 2012 ben ik samen met mijn toenmalige vriendin vanuit Utrecht naar Bunnik verhuisd. Toen dacht ik nog dat het tijdelijk zou zijn… Tja. Na enkele jaren in Bunnik een woning te hebben gehuurd, besloten wij om ons in definitief te vestigen in deze gemeente. Inmiddels…

lees verder…

Lijst 2, nummer 5: Klaas Maijer

Daarom ben ik raadslid! In 2004 ben ik met mijn vrouw in het dorp Bunnik komen wonen. Een nieuwe woning in een nieuwe woonplaats; dan ook meteen maar mijn lang uitgestelde voornemen om lid te worden van D66 waarmaken. Van de plaatselijke politiek had ik in die tijd nog niets…

lees verder…

Lijst 2, nummer 4: Fred Schenk

Daarom ben ik raadslid De gemeenteraad van Bunnik telt 15 leden. Waarom zijn zij raadslid geworden? Welke idealen of ambities hebben zij? Hoe ziet het werk van een raadslid eruit? Welke keuzes maken ze? De komende weken geven raadsleden zelf in deze serie een inkijk in hun functie. Als zesde…

lees verder…