Wethouder Jorrit Eijbersen gaat Bunnik verlaten

Wij informeren u hierbij over het aankomende vertrek van Jorrit Eijbersen.

Onze wethouder Jorrit Eijbersen zal door de VVD-fractie van de gemeenteraad van Gooise Meren voor benoeming worden voorgedragen als wethouder in die gemeente. Wij feliciteren Jorrit van harte met deze voordracht. De gemeente Gooise Meren krijgt met hem een ervaren, betrokken en enthousiaste bestuurder, die zijn sporen heeft verdiend in Bunnik. Gedurende afgelopen negen jaar heeft Jorrit zich met hart en ziel ingezet voor onze gemeente. Wij zijn hem daarvoor dankbaar. Zijn vertrek betekent het nodige voor het gemeentebestuur van Bunnik, maar wij gunnen hem van harte deze nieuwe uitdaging in zijn bestuurlijke loopbaan.  De fractie van De Liberalen gaat nu zo spoedig mogelijk op zoek naar kandidaten voor zijn opvolging, ten einde met de voordracht van een nieuwe wethouder de goede bestuurlijke en politieke samenwerking met onze coalitiepartner P21 te kunnen voortzetten.

Wij zullen u nog nader berichten over de procedure voor het aanstellen van een nieuwe wethouder.

Namens de fractie van De Liberalen,
Hein Hoitink, fractievoorzitter

Zie ook het bericht op de website van de gemeente Bunnik

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.