Wethouder gezocht in Bunnik

Vanwege het aanstaande vertrek van wethouder Jorrit Eijbersen naar de gemeente Gooise Meren is de fractie van De Liberalen in de gemeenteraad van Bunnik op zoek naar een nieuwe wethouder (1,0 fte). De Liberalen vormen samen met P21 de coalitie. Beide partijen leveren één wethouder in het college van B&W.…

lees verder…

Wethouder Jorrit Eijbersen gaat Bunnik verlaten

Wij informeren u hierbij over het aankomende vertrek van Jorrit Eijbersen. Onze wethouder Jorrit Eijbersen zal door de VVD-fractie van de gemeenteraad van Gooise Meren voor benoeming worden voorgedragen als wethouder in die gemeente. Wij feliciteren Jorrit van harte met deze voordracht. De gemeente Gooise Meren krijgt met hem een…

lees verder…

Coalitieakkoord ondertekend, wethouders geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 hebben P21 en De Liberalen het coalitieakkoord ondertekend en aan de raad gepresenteerd. Het gaat, net als vier jaar terug, weer om een akkoord op hoofdlijnen. Dit houdt voor de toekomst alle mogelijkheden open om in te spelen op de veranderende wereld en wisselende…

lees verder…

Coalitieakkoord ‘Samen de uitdagingen aangaan’

Trots presenteren De Liberalen het behaalde coalitieakkoord. In een aantal opbouwende gesprekken met P21 zijn we tot dit gezamenlijke akkoord gekomen. In ons verkiezingsprogramma hebben we al laten weten dat er voor ons een aantal belangrijke punten zijn: Leefbare en levensvatbare dorpen Zorg, gezondheid, onderwijs Klimaat en duurzaamheid Wonen Werken…

lees verder…

Update: Coalitie-besprekingen

Actuele stand van zaken Coalitie-besprekingen De Liberalen en P21 – de coalitiepartners gedurende de afgelopen bestuurstermijn – hebben op 4 juni besloten met elkaar te gaan praten over een eventuele nieuwe coalitie. CDA had zich kort hiervoor voor de tweede achtereenvolgende keer teruggetrokken. Eerst uit de besprekingen met P21, daarna…

lees verder…

Coalitiebesprekingen met het CDA

De fractie van De Liberalen heeft besloten om in gesprek te gaan met het CDA over de vorming van een coalitie. Dit besluit volgt op de conclusie van verkenner Jan Hoekema dat er bij P21 en het CDA geen behoefte bestaat aan verdere gesprekken. De Liberalen nemen daarmee hun verantwoordelijkheid,…

lees verder…