Motie geen windturbines in de gemeente Bunnik

Tijdens de Raadsvergadering van 4 maart jl. hebben De Liberalen een zogeheten ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ ingediend tegen windturbines in de gemeente Bunnik. Zoals Frans Pouw (fractievoorzitter De Liberalen) bij de indiening van de motie terecht opmerkte was het weliswaar ‘vreemd aan de orde van de dag’ maar niet vreemd aan de orde van de actualiteit. Betoogd is dat de Raad er is om de inwoners te vertegenwoordigen, dat dit bij uitstek een aangewezen kwestie is om dat te doen. De Liberalen zijn niet tegen windturbines als zodanig, maar in Bunnik passen ze niet! Het werd onlangs heel duidelijk dat er in Bunnik onvoldoende draagvlak voor windturbines is. Gewezen is o.a. op een recent gehouden petitie (> 900 ondertekenaars), inspraakavonden en het verslag daarover in ’t Groentje. Geluidsoverlast, zicht-overlast, verstoring van de natuur en landschappen, en uiteindelijk gezondheidsproblemen zijn aangevoerd als voornaamste redenen. Inwoners hebben aangegeven er nu al wakker van te liggen. Daar komt bij dat de opgave van het gemeentebestuur om natuur en landschappen zoveel mogelijk in stand te houden èn toch te werken aan de substantiële bouwopgave al complex genoeg is. Als je daarbij optelt het door Wethouder Heijmerink bevestigde feit dat er op dit moment nog maar 1 of misschien 2 zoekgebieden zijn (bij A12 en eventueel achter Werkhoven, richting t Goy) dan is het maar een kleine stap om te zeggen “als we die ook doorstrepen, dan is het verschil voor de Nederland marginaal.” Het verschil voor onze inwoners is daarentegen verre van marginaal. Die kunnen dan weer gerust gaan slapen. 

Zoals verwacht wilde P21 hier niet in mee gaan. Bunniks Belang steunde de motie wel. Wat het CDA ging doen was onzeker. Aan het einde van het debat gaf het CDA aan dat zij inmiddels wel veel herkenden in de argumenten van de motie, maar dat het nog onvoldoende was om die nu al als fractie te steunen. 
Uiteindelijk werd de motie afgestemd met 8 stemmen (incl. 1 x CDA) vóór en 9 tegen. Dit is natuurlijk jammer, maar De Liberalen zien het niet als een verlies. Het was een goede wake-up-call en het is nog lang geen gelopen race, tijdens de gesprekken in regionaal verband (RES/REP/IRP) kunnen niet zomaar toezeggingen gedaan worden op dit punt. De kwestie komt straks (in juli 2021) bij het Raadsdebat over de energietransitie nog uitgebreid aan de orde. 

Kortom, wordt vervolgd!

(p.s. Kort na deze Raadsvergadering ontvingen De Liberalen (en ook Bunniks Belang) bedankbrieven en steunbetuigingen van betrokken inwoners. Dat stellen we op prijs en sterkt ons om hiermee verder te gaan.)

Raadspraat: Successen moet je vieren!

Terwijl ik bezig ben met deze column staat in de achtergrond de livestream aan van de Tweede Kamer. Ik probeer met één oor mee te luisteren naar wat er allemaal voorbijkomt. Los van wat er wordt besproken, vind ik het een mooi debat om te volgen. In Bunnik gaat het…

lees verder…

Raadspraat: Realistische aanpak?

Het Bunnikse Kromme Rijn landschap is van hoge kwaliteit maar komt onder druk te staan door de goedbedoelde hoge ambities van onze regio voor duurzame opwek van energie. Waar moet die duurzame energie worden opgewekt in een van de meest dichtbevolkte gebieden van Nederland? Gaat dit ten koste van toekomstige…

lees verder…

Vrouwendag – wethouder Ali Dekker aan het woord

Ach leefde ik toen maar verzuchtte ik, gebogen over een scriptie over de Suffragettes voor mijn eindexamen. Dan had ik op de barricades gestaan voor het vrouwenkiesrecht en voor gelijkberechting van vrouwen.  Nu is alles al geregeld dacht ik in 1975. Al 55 jaar kiesrecht en meisjes waren welkom op de…

lees verder…

Eikenpad – fietsverbinding USP

Onze gemeente wil graag voorzien in een goede fietsverbinding met Utrecht Science Park (USP). De provincie (U Ned) wil dit financieren en maakt daarmee dit doel voor ons ook bereikbaar. In een raadsinformatienota zijn door het college een aantal opties aangegeven voor de fietsverbinding tussen station Bunnik en USP (Utrecht Science…

lees verder…

Hein Hoitink (fractievoorzitter) neemt afscheid

In de raadsvergadering van 17 September 2020 neemt Hein Hoitink afscheid van de gemeenteraad en beëindigt hij zijn politieke carrière in de gemeente Bunnik. Hein heeft 18 jaar een enorme bijdrage geleverd aan de lokale politiek in verschillende functies. Het afscheid is digitaal te volgen via de website van de gemeente.…

lees verder…

VVD gaat zelfstandig door in 2022

De leden van de VVD Bunnik hebben tijdens een ledenraadpleging besloten dat de VVD in 2022 als zelfstandige partij mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bunnik. Het bestuur van De Liberalen is gedurende het traject van de VVD goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de VVD.…

lees verder…

Fred Schenk verlaat de fractie van De Liberalen in Bunnik

Na lang en gedegen beraad hebben de fractie van De Liberalen en fractielid Fred Schenk gezamenlijkbesloten om de samenwerking niet verder te continueren.“Ik wens de fractie veel succes de komende jaren. En hoop uiteraard dat ook de VVD-ers zich kunnenblijven herkennen in het beleid.” aldus Fred Schenk.Fred Schenk zal zijn…

lees verder…